Voor aanmelden/inschrijven ga naar onderstaande link

Aanmelden/inschrijven

 

Voor aanmelden/inschrijven eerst graag een email naar info@delytsepykjes.nl met 
vraag of er plek is voor benodigde dagen welke opvang nodig is.
U krijgt hiervan een email met antwoord terug,dan kunt U eventueel de aanmelding doen.
Dit ook om terleurstelling te voorkomen.

Team de lytse pykjes.