Oudercommissie 
Kinderopvang De lytse pykjes heeft een eigen oudercommissie.
Deze bestaat uit ouders van zowel de dagopvang als de naschoolse opvang.
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

–        het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.
–        het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers.
–        het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
–        het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.

 

Klachtenregeling
Indien een ouder een klacht heeft dan gaat onze voorkeur ernaar uit om dit eerst met de desbetreffende persoon/ medewerker te bespreken.
Wanneer een ouder hier moeite mee heeft of dit niet naar volle tevredenheid verloopt, kan de ouder het leidinggevende aanspreken/ bellen.
Ook kunt u schriftelijk (eventueel anoniem) uw klacht bij ons indienen.
Wanneer dit niet tot tevredenheid van de ouder verloopt dan kan hij/zij een klacht indienen bij de geschillencommissie