Oudercommissie

Oudercommissie 
Kinderopvang De lytse pykjes heeft een eigen oudercommissie.
Deze bestaat uit ouders van zowel de dagopvang als de naschoolse opvang.
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

–        het voeren van overleg met de ondernemer over de dagelijkse gang van zaken op de kinderopvang.
–        het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers.
–        het zorg dragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
–        het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en ideeën van ouders.

 

Klachtenregeling
Indien een ouder een klacht heeft dan gaat onze voorkeur ernaar uit om dit eerst met de desbetreffende persoon/ medewerker te bespreken.
Wanneer een ouder hier moeite mee heeft of dit niet naar volle tevredenheid verloopt, kan de ouder het leidinggevende aanspreken/ bellen.
Ook kunt u schriftelijk (eventueel anoniem) uw klacht bij ons indienen.
Wanneer dit niet tot tevredenheid van de ouder verloopt dan kan hij/zij een klacht indienen bij de geschillencommissie