Kinderopvang De Lytse Pykjes wil kinderen graag de mogelijk bieden in aanraking te komen met tweetaligheid. Daarom kiezen wij  voor bewust taalbeleid en bieden doorgaans twee talen aan.

Er zijn diverse redenen waarom kinderopvang De Lytse Pykjes dit aanbiedt. Als inwoner van Friesland heb je te maken met de Friese cultuur en kom je met zowel het Fries als het Nederlands in aanraking. Het is een voordeel (en later in werksituaties vaak handig) als je kind beide talen spreekt.

Door de dominante positie van het Nederlands op televisie, op school en in veel plaatsen ook op straat, worden Friestalige kinderen tegenwoordig automatisch tweetalig. Je hoeft als ouder niet bang te zijn dat je kind het Nederlands niet of niet goed leert. Omgekeerd komen Nederlandstalige kinderen vaak veel minder in aanraking met het Fries. 

Bij kinderopvang De Lytse Pykjes werken wij ook met een tweetalig beleid (Fries-Nederlands). De reden dat we dit doen is dat meertaligheid leuk én leerzaam is voor kinderen. Uit talloze onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat het goed is voor de taalkundige, de sociale en de cognitieve ontwikkeling van een kind.

De beste basis voor een meertalige ontwikkeling ligt in de voorschoolse periode. Kinderen van 0-4 jaar zijn heel flexibel, ze zitten midden in hun taalontwikkeling. Als ze in een omgeving zitten waar twee (of meer) talen worden gesproken, leren ze die tweede (of derde) taal er spelenderwijs bij.

Hierbij is het van belang dat er bewust en consequent om wordt gegaan met de talen. Bij De Lytse Pykjes werken wij met het één-persoon-één-taal beleid. Sommige pedagogisch medewerkers bieden consequent het Fries aan, andere  pedagogisch medewerkers het Nederlands. Zo leren de kinderen de talen goed te scheiden.

Verder is het van belang dat de talen op een stimulerende manier worden aangeboden. Bij De Lytse Pykjes zijn we bewust bezig met het creëren van een taalrijke omgeving.

Wij worden bij het meertalen beleid begeleid door het Sintrum Frysktalige berne-opfang. Een provinciale visitatiecommissie beoordeelt ons op de kwaliteit van ons taal-pedagogische handelen.

Friestalige medewerkers spreken in principe tegen alle ouders Fries. Als u dit niet verstaat, kunt u dit even aangeven en zullen zij vanzelfsprekend omschakelen.

Natuurlijk kunt u ook voor vragen over meertaligheid terecht bij de pedagogisch medewerkers.